Szkolenia i Konferencje

   
SZCZEGÓŁY I ZAPISY on-line: www.mega-szkolenia.pl 
  24-25.10.15 "Istota i terapia jąkania", dr Krzysztof Szamburski, 20 h, 350 zł

7-8.11.15 "Praca logopedyczna z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem mowy i

trudnościami w karmieniu. Wczesna interwencja logopedyczna"
, dr Elżbieta Stecko, 15 h,

350 zł